SONUNCU YAZILAR

    Həcər xala ilə görüşməli idik. İlk dəfə onunla danışanda sağlamlıq problemlərinin olduğunu bildirdi və həkim nəzarətində olduğu üçün görüşə bilmədik. Son günlərdə görüşümüzə pandemiya mane oldu. Belə qərara gəldik ki, telefonla danışaq.     Ömrünün 64 ilini poçtalyon kimi çalışan Həcər xalanı tanımırdım.(Niyə Həcər xala? Onu birazdan yazaram.) Onu mənə təsadüfən onun qardaşı oğlu Eldar bəy tanıtdı. İlk məlumatları Eldar bəydən...
(Atam Əlimurad Şahmurad oğlunun əziz xatirəsinə)     Əlimurad Şahmurad oğlu 1890-cı ildə anadan olub, 1984-cü ildə dünyasını dəyişib. Doğum tarixinin təxmini olduğuna dair dəlillər var. Kəndimizin mollası, atama “xalaoğlu” deyə müraciət edən rəhmətlik Seyfəddin kişinin dediyinə görə atam ondan çox böyük imiş və yüz yaşayıbmış. Atamın bir bacısı olub. Allah bütün ölənlərə rəhmət eləsin. ***     2010-cu ildə yazdığım “Canavar” yazısında atamın yadımda qalan...
    Qədirov Əli Ədil oğlu 1917-ci ildə Quba rayonunun Alpan kəndində, Vəlibəylilər nəslinə aid varlı bir ailədə anadan olmuşdur. 1927-ci ildə Alpan kənd məktəbinin I sinfinə getmiş, 1934-cü ildə həmin məktəbin 7-ci sinfini bitirmişdir. Onun 10 yaşında birinci sinfə getməsi çox güman ki, babası Yüzbaşı Qədir bəyin bolşeviklər tərəfindən qolçomaq kimi sürgün edilməsi ilə əlaqədar olub. Müəllimlikdən başlayan yol     O zamanlar müəllim...
İsrafil kişi haqqında ilk məlumatı atamdan eşitmişdim. Atam ondan hər dəfə söz açanda deyərdi: “İsrafil kişi heyvanların və quşların dilini bilən insandır. Doğrudur, heyvan və quşları müalicə edən İsrafil kişi onlardan xoş sözlər eşitmir, amma çox böyük savab qazanır”. Məmmədov İsrafil Paşa oğlu 1926-cı ildə Quba rayonun Alpan kəndində zəhmətkeş ailəsində dünyaya göz açmışdır. 1938-ci ildə Alpan kənd 7 illik...
    İnsan var ki, sağlığında da yeri görünmür, kölgə kimi dolaşır, elə kölgə kimi də izsiz itir. Mənalı ömür sürənlər isə həyatda, nəinki doğmalarının, eləcə də mənsub olduğu kənd, şəhər sakinlərinin qəlbində və hafizəsində silinməz izlər qoyur, gəlimli-gedimli dünyada ölümsüzlük zirvəsinə yüksəlirlər. Bu sözləri bütövlükdə bir ailənin başçılarına - Əziz kişiyə də, Zərifə müəlliməyə də şamil etmək olar. Nümunəvi ailə     Kəndimizdə özəyi...