SONUNCU YAZILAR

    Tariximizdə baş vermiş ən böyük faciələrdən biri də 1920-ci ildən başlayaraq, 30 ilə yaxın davam edən repressiyadır (Repressiya cəza tədbirləri, dövlət tərəfindən həyata keçrilən cəzalandırma, təzyiq mənasını verir). Repressiyaya məruz qalanların arasında mövcud quruluşu qəbul etməyənlərlə yanaşı, müxtəlif bəhanələrlə “istintaq”a cəlb olunanlar da olub. Bu cəza mexanizmi qadınlardan da yan keçməyib. Özü də onların əksəriyyətinin başı həyat yoldaşlarına, övladlarına...
    Yəqin, “Nəbi oba”dakı yeni məhəlləni hər biriniz tanıyırsınız. Bir zamanlar həmin ərazi Molla İslama məxsus olub. Hətta ora bir zamanlar “İslamın bağı” və yaxud “İslamın talası” adlanardı. Deyilənlərə görə, Molla İslam bu ərazini öz rəncbərləri ilə əkib-becərib. Həmin rəncbərlərdən biri də də Maarif müəllimin atası Hacı kişi (Əmkişiyev Hacı Ramazan oğlu ) olub. Lakin o, müti rəncbərlərdən olmayıb. Belə...
Sənə hər kimsə elm edər təlim, Ona vacibdir eyləmək təzim. Seyid Əzim Şirvani.     Mənim üçün həyatda ən uca adlardandır müəllim adı. Bu adın həqiqi daşıyıcıları təəssüf olsun ki,azdır dövrümüzdə. Mənim dəyərli müəllimlərim çoxdur. Hər zaman onları hörmətlə xatırlayıram. Bu insanların borcundan ömrümüz boyu çıxa bimərik biz. Hər birimizin ən ali məqsədi olmalıdır müəllimə hörmət.     Mən kəndimiz və sakinləri haqqında kənardan xoş sözlər eşidəndə...
    Dünyada nəcib peşələrin sayı çoxdur. Amma aqillərin dediklərinə görə, onların arasında ən müqəddəs, şərəfli peşə müəllimlikdir. Bu da səbəbsiz deyil. Çünki digər peşə sahibləri məhz müəlimlərin, xüsusən də ilk müəllimlərinin sayəsində bu və ya digər sənətin sirlərinə yiyələnirlər. Amma mənə elə gəlir ki, hər kəs özünün ibtidai sinifdə oxuduğu illəri xoş xatirə kimi anır və bu xatirələrin mərkəzində ona...
    Təzəliklə Qvami müəllimin yeni  yazılarını da oxuduq. Birbaşa Alpan məscidi və Alpan məktəbi barədə fikirləri də digərləri kimi maraqla qarşılandı və gözəl müzakirələrə səbəb oldu. Müzakirələr elə maraqlı ürəkdən aparılır ki, şəxsən mən kəndimin ziyalıları ilə qürur duydum.     Fəlsəfədə belə bir fikir var ki, ziddiyyətlərin toqquşmasından inkişaf yaranır. Ziyalılarımızın apardığı diskussiyalar da bunu sübut edir. Mən də bu diskussiyalara qoşulub...