Dövlət bayrağına münasibət qaydaları

1974

Müəllif: Əşrəf Eldar oğlu Əhmədov

Adı: Dövlət bayrağına münasibət qaydaları

“Elm və təhsil”
Bakı – 2017

Qısa açıqlama: Bayraq Azərbaycan Respublikasının mühüm dövlət rəmzlərindən biridir. Planetimizin hər bir ölkəsi kimi Azərbaycan respublikası da dünya dövlətləri sırasında
öz bayrağı ilə təmsil olunur, tanınır. Tarixə nəzər salsaq görərik ki, Azərbaycan ərazisində
müxtəlif dövrlərdə mövcud olmuş dövlətlərin bayraqları dövlətin xarakterinə,
xalqın düşüncəsinə, milli mənəvi keyfiyyətlərinə uyğun bir tərzdə seçilirdi.
Bu səbəbdən istər tarixdə, istərsə də indinin özündə hər hansı bir ölkənin bayrağına
diqqət yetirsək, həmin bayraq altında hansı cəmiyyət yer alıbsa onun simasını,
keçdiyi tarixi inkişaf yolunu, bayraqdakı təsvir və rənglərin mənasını görə bilərik.

Qeyd:Kitabı oxumaq üçün kitabın üzərində bir dəfə vurun.

[wppdf id=’1261′]