Ulu Tanrı hər bir insanı xoşməramlı niyyətlə yaradır. Lakin bu niyyətin reallaşması üçün insanın öz ağlı ilə iş görməsi, dözüm və təmkin nümayiş etdirməsi mühüm amildir. Məhz belələri taleyin daş-kəsəkli yollarında istəklərinə nail olurlar. Onlardan biri də respublika miqyasında, sözün həqiqi mənasında, öz dəst-xətti olan tanınan xəttat Hacı Müzafəddin Sultanməcid oğlu Əzizovdir.     Proloq     Kəndimizdə Müzafəddin Əzizovdan söz düşəndə bir qayda olaraq,...
    Bu gün ingilis dili prioritetdir. Bəlkə dəbdədir də demək olar. Hətta bu gün bütün məktəblərdə ingilis dilinə rus dilindən daha çox önəm verilir. Artıq bu bir həqiqətdir ki, bu dili bilənlər nəinki Avropada, eləcə də ölkəmizdə asanlıqla iş tapa bilirlər. Amma bir zamanlar belə deyildi. Yəni, bu dilin tədrisi rus dilinin kölgəsində qalmışdı. Elə bu səbəbdən o zamanlar məktəblərdə...
    Sovet dövründə sözün həqiqi mənasında müəllimin böyük hörməti vardı. Belə hörmət sahibi olanlardan biri də ibtidai sinif müəllimi Şahbaba Hacıyev idi. Bəli, o da çox sevilirdi. Təkcə ona görə yox ki, öz işinin xiridarı idi. Təkcə ona görə yox ki, sinfin ən şıltaq şagirdini belə özünün mənalı baxışları ilə ram edirdi. Fikrimcə, Şahbaba müəllim ona görə çox sevilirdi ki,...
    Cövhərət Yaqubova... Çoxları onu zəhmli müəllimə adlandırardı. Amma dolu bədənli, asta yerişli Cövhərət müəllimə mənim yaddaşımda daha çox ciddiliyi, tələbkarlığı ilə qalıb. Elə bu ciddiliyinə, tələbkarlığına görə bütün şagirdlər ondan çəkinərdilər.     Cövhərət müəllimə coğrafiya fənnini tədris edərdi. Heç kimə güzəştə getməzdi. Çalışardı ki, bütün şagirdlər dərsdən bəhrələnsin, nəsə götürsün. Tənbəlləri, oxumuyanları əsla xoşlamazdı. Özü də o, təkcə tədris etdiyi fənni...
    Həyatda hər kəsin bəlli bir qisməti var. Yaddaşlarda yaşamaq isə əbədi ömür qazanmaqdır. Yalnız belə simaların adları tez-tez yada salınır. Belə şəxslərdən biri də “Hacı parağı”nın nümayəndəsi - Hacı Əbdürrəhimin nəvəsi Daşdəmir Hacıyevdir (Ona hamı “Daşdı” kimi müraciət edərdi). Bəri başdan qeyd edək ki, o, yalnız kəndimizdə deyil, ölkəmizdə, eləcə də onun hüdudlarından kənarda tanınan bir insan olub. Bəli,...