Bədrəddin Ömərov və "Xəyal" futbol komandası
    42 il ömür sürmüş Bədrəddin Ömərovla bağlı bu yazını yazmağa başlayanda onu sizə necə təqdim edəcəyim barədə çox götür-qoy etdim. Odur ki, uzun müddət iki yol ayrıcında qaldım: ondan ali savadlı ingilis dili müəllimi, yoxsa həvəskar idmançı kimi söz açım? Son anda belə qərara gəldim ki, yazını onu daha yaxından tanıyanların söylədiklərinə istinadən yazım, qoy seçimi oxucularım özləri etsinlər. Ailəsi...
Rəşad Sədullayev
    Kəndimizin ziyalılarından söhbət dü­şəndə barəsində xoş sözlər söylə­ni­lənlərdən biri də Rəşad müəllimdir. Onun haq­qında çoxdan yaz­maq istəyirdim. Amma sözün düzü, Rəşad müəllimlə həmsöhbət olmadığımdan tərəddüd edirdim. Bu günlərdə onunla həmsöhbət olmaqla bu tərəddüdümə son qoydum. Necə deyərlər, qismət bu günə imiş. Tərcümeyi-halından sətirlər     Rəşad Alpanlı (Sədullayev Rəşad Rahib oğlu) 31 yanvar 1981-ci ildə Quba rayonunun Alpan kəndində ziyalı ailəsində dünyaya gəlib....
    Zaman-zaman tərtib edilmiş “kameral təsvir” adlanan siyahıyaalınma məlumatları kəndimizin tarixini öyrənməkdə müəyyən əhəmiyyət kəsb edir. Bəri başdan qeyd edək ki, həmin kameral təsvirlərdə əhalinin sayı, dini mənsubiyyəti, məşğuliyyəti ilə yanaşı, digər müəyyən qeydlər də yer alıb. Kameral təsvirlərin tərtibində əsas məqsəd çar Rusiyasının Azərbaycan ərazilərində vergi subyektlərini müəyyənləşdirməkdən ibarət olub.     Hər şeydən əvvəl, həmin siyahıyaalmalar ayrı-ayrı şəxslərin öz şəcərələri haqqında...
Rahib Sədullayev
    “Müəllim” sözü ərəb mənşəli olub, lüğəti mənası “məktəbdə hər hansı bir fəndən dərs deyən adam” deməkdir. Onun mənası ingilis dilində də eyni olmasına baxmayaraq, ingilislər ”müəllim” sözünü ancaq öz mənasında işlədirlər. Biz isə ondan müəyyən təhsili, əxlaqi, mədəni səviyyəsi ilə hörmətə layiq adamlardan tutmuş oğruyacan hər bir kəsə müraciət forması kimi istifadə edirik...     Bütün peşələrin anası hesab olunan müəllimlik peşəsi...
Tərlan həkim
    Haqq dünyasında olan hansısa şəxsi xatırlayanda, ondan söz açanda adətən belə deyirlər: yaşasaydı… Mən də bu ənənəyə sadiq qalaraq, səmimi, xeyirxah insan haqqında yazıma elə bu ifadə illə başlayıram: 6 il öncə aramızadan əbədi ayrılan Tərlan İsrafil oğlu Məmmədov yaşasaydı, 5 martda 60 yaşını qeyd edəcəkdi.     Tərlan İsrafil oğlu Məmmədov 5 mart 1962-cı ildə Alpan kəndində dünyaya göz açıb. 1979-cü...