Alialkber
Qubatov Ələkbər Beykəs oğlu 1938-ci ildə Quba rayonunun Alpan kəndində anadan olmuşdur. 1956-cı ildə Alpan kənd orta məktəbini bitirərək Azərbaycan Dillər Universitetinə (keçmiş APXDİ) daxil olmuşdur. 1961-ci ildə həmin universitetin Qərbi Avropa dilləri fakültəsinin alman dili şöbəsini bitirmişdir. Universiteti bitirdikdən sonra Quba rayonuna təyinat alan Ələkbər müəllim rayonun bir sıra kəndlərində müəllim işləmişdir. 1963-cü ilədək dağ kəndi Güləzidə müəllimlik edir. 1963-cü...
Əhmədov Mirab Şahpələng oğlu, 1 may 1928-ci ildə Quba rayonunun Alpan kəndində yoxsul kəndli ailəsində anadan  olmuşdur. 1948-ci ildə Bakı Meşə Təsərrüfatı Texnikumuna daxil olmuş, buradan hərbi xidmətə çağırılmış,1954-cü ildə isə həmin texnikumu bitirmişdir. 1954-cü ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun Meşə təsərrüfatı fakültəsinə daxil omuş,1955-ci ildə həmin fakültədən aqronomluq fakültəsinə keçmişdir. 1959-cu ildə AKTİ-ni bitirmişdir. 1959-1961-ci illərdə Quba Bağçılıq...
Bu bölmədə tarixən , nəsildən-nəsilə keçən, unudulan və hazırda yaşayan adətlərimizdən danışacağıq. Bizi izləyin...
Bu bölmədə Sizlərə yalnız Alpan mətbəxindən deyil,ümumilikdə Azərbaycan mətbəxidən yazılar təqdim ediləcək. Bizi izləyin....
Alpan məsçidi, tarixi məsçid, islam, din, alpan.az
    Din, inam, etiqad... Bu məvhumların insan həyatındakı rolu danılmazdır. Inamsız bir insan bünövrəsi olmayan bir tikiliyə bənzər. Hər hansı bir yüngül zərbənin nəticəsində əzilər, məhv olar. Hələ qədim dövlərdən din insana mənəvi dayaq olmuş, özünə inam yaratmışdır.     Bildiyimiz kimi, tək allahalılığa  sitayiş olunan dinlər arasında  İslam dini ən son və ən mükəmməlidir.İslam dinin müqəddəs kitabı “Qurani-Kərim”dir. Bu dində Allaha iman...