İslam Bəyəhmədov alpan.az
     Bəyəhmədov İslam Akif oğlu 30.08.1979-cu ildə Quba rayonunun Alpan kəndində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur.      1986-1996 cı illərdə Alpan kənd orta məktəbində təhsil almış və orta məktəbi əla qiymətlərlə bitirmişdir.      Əmək fəaliyyətinə 1996-cı ildən Quba rayonu M.Ə.Sabir adına “Meyvəçilik” sovxozunda fəhlə kimi başlamış, həmin il Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının “Meyvəçilik, tərəvəzçilik və üzümçülük” fakültəsinə daxil olduğu üçün işdən azad olunmuşdur. 2000-ci ildə...
Alialkber
Qubatov Ələkbər Beykəs oğlu 1938-ci ildə Quba rayonunun Alpan kəndində anadan olmuşdur. 1956-cı ildə Alpan kənd orta məktəbini bitirərək Azərbaycan Dillər Universitetinə (keçmiş APXDİ) daxil olmuşdur. 1961-ci ildə həmin universitetin Qərbi Avropa dilləri fakültəsinin alman dili şöbəsini bitirmişdir. Universiteti bitirdikdən sonra Quba rayonuna təyinat alan Ələkbər müəllim rayonun bir sıra kəndlərində müəllim işləmişdir. 1963-cü ilədək dağ kəndi Güləzidə müəllimlik edir. 1963-cü...
Əhmədov Mirab Şahpələng oğlu, 1 may 1928-ci ildə Quba rayonunun Alpan kəndində yoxsul kəndli ailəsində anadan  olmuşdur. 1948-ci ildə Bakı Meşə Təsərrüfatı Texnikumuna daxil olmuş, buradan hərbi xidmətə çağırılmış,1954-cü ildə isə həmin texnikumu bitirmişdir. 1954-cü ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun Meşə təsərrüfatı fakültəsinə daxil omuş,1955-ci ildə həmin fakültədən aqronomluq fakültəsinə keçmişdir. 1959-cu ildə AKTİ-ni bitirmişdir. 1959-1961-ci illərdə Quba Bağçılıq...
Bu bölmədə tarixən , nəsildən-nəsilə keçən, unudulan və hazırda yaşayan adətlərimizdən danışacağıq. Bizi izləyin...
Bu bölmədə Sizlərə yalnız Alpan mətbəxindən deyil,ümumilikdə Azərbaycan mətbəxidən yazılar təqdim ediləcək. Bizi izləyin....